ATMOSFERA WSPÓŁPRACY

DORADZTWO TECHNICZNE

Kierujemy naszą uwagę w szczególności na zaspokajanie potrzeb odżywczych roślin w ciągu całego ich cyklu wegetatywnego. Natomiast naszym Klientom oferujemy w szczególności

- serwis laboratoryjny;
- profesjonalne doradztwo techniczne;
- szerokie wsparcie marketingowe;
- gotowość na rozwój nowych produktów i opakowań;
- przyjmujemy sugestie dotyczące etykiet;

Filozofią HEFE jest długotrwała współpraca. Jesteśmy świadomi, ze mozna ją budować wyłącznie na prawdzie, zaufaniu i cięzkiej pracy.

TYPY NAWOZÓW

-         nawozy organiczne;

-         nawozy nieorganiczne;

-         środki do biologicznej ochrony roślin;

HEFE jest wyspecjalizowanym producentem stosującym zaawansowane technologie produkcji. Odzwierciedlają to najnowocześniejsze maszyny, stworzone w oparciu o postęp, który dokonał się ostatnio w tym zakresie.

Wszystkie produkty oferowane przez HEFE są bardzo wysokiej jakości. Precyzja i cierpliwość prowadzą do tego, że wszystkie produkty oferowane przez HEFE są bardzo wysokiej jakości.

FORMY NAWOZÓW

- sypki krystaliczny, w 100% rozpuszalny proszek;
- zawiesiny płynne;
- płynne niezwiesinowe;
- flows ekstrakty roślinne w oparciu o oleje;
- mikoorganizmy; 

Web Design by nlocal